Gesprek -Mijn stijl is dat ik zorgvuldig zal luisteren naar jouw verhaal. Door middel van mijn vragen zul je in staat zijn je gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Door de Bijbelse principes en geestelijke inzichten die ik in zal brengen, zul je in staat zijn om beter met de situatie of problemen in je leven om te gaan. Hierbij zijn we beiden afhankelijk van de Heilige Geest die leidt en zijn kracht verleent aan het gesprek.

Bijbel – Regelmatig zullen we uit de Bijbel lezen en bestuderen wat de Bijbel over jouw situatie te zeggen heeft. Ik geloof dat het woord krachtig is en zal doen waartoe het gezonden is (Jes. 55: 11).

Profetisch gebed – ‘Profetisch’ wil zeggen dat Gods persoonlijke stem ‘hoorbaar’ is tijdens het gesprek en/of gebed. God zelf kent de diepte van je hart, ziel en geest. Hij weet het beste waar jij vastloopt of verwond bent geraakt en wil dat naar boven brengen en herstellen. Deze unieke samenwerking met de Heilige Geest maakt dat sommige blokkades waar je al langere tijd mee rondloopt door Hem geopenbaard en aangepakt kunnen worden.

Zegenen – Door de goede woorden van God over je uit te spreken en uit te bidden, zal Zijn Liefde, troost, vrede en genezing een weg vinden naar je hart.

Bevrijding – Hoewel gebed voor bevrijding mogelijk is, geloof ik dat er bevrijdingskracht is in het belijden en bekeren van zonden. Ook in het ontvangen van genezing van wonden die in het verleden geslagen zijn kun je nieuwe vrijheid ervaren. Getuigenis van een bevrijding.

Dromen uitleggen – In de Bijbel staan voorbeelden, waarin gelovigen vanuit Gods Geest dromen uitleggen. Ik geloof dat ik deze gave ook in mag zetten om te kijken wat God in je dromen wil vertellen. Dat gaat vaak over Zijn leiding in jouw leven. Soms zijn het concrete aanwijzingen, soms zijn het openbaringen op geestelijk gebied; dingen die Hij wil opruimen in je leven of specifieke gaven die Hij in jouw leven wil activeren. Klik hier voor een getuigenis.

Op zoek naar… – Problemen hebben vaak een diepere oorzaak dan je in eerste instantie denkt. Om de juiste aanpak te bepalen is het nodig om de wortel van het probleem in kaart te brengen. Hierbij richt ik mij op vier gebieden:

 • Wonden (die genezing nodig hebben)
 • Zonden (na overtuiging, bekering nodig en vernieuwde wandelwijze)
 • Bindingen (inzichten ontvangen, bekeren en loskomen)
 • Bezet gebied (bevrijding nadat ‘rechtsgrond’, zoals hierboven beschreven, is weggenomen)

Tegengestelde krachten – Ik maak ook vaak gebruik van tegengestelde krachten om probleemgebieden aan te pakken. Hierbij valt te denken aan:

 • Aanvaarding bij afwijzing
 • Vertrouwen bij angst
 • Waarheid bij leugen
 • Vrijheid bij gebondenheid
 • Verbondenheid bij eenzaamheid
 • Liefde bij haat
 • Vergeving bij schuld

Playmobil opstelling – Door het neerzetten van playmobil poppetjes kunnen bepaalde situaties en relatieverbanden inzichtelijk gemaakt worden. Zo kun je zien hoe ingrijpende gebeurtenissen uit vorige generaties doorwerken in je eigen leven. Vernieuwende patronen kunnen worden aangeleerd en er ontstaat meer acceptatie, ruimte en vrijheid voor in de toekomst.

Vloermodellen – Voor het fysieke element en de begeleidende vragen is het mogelijk om modellen dichter bij het hart te brengen, inzichten komen beter binnen, waardoor veranderingen makkelijker realiseerbaar zijn . Enkele modellen die ingezet kunnen worden:
context-model – wanneer je anders naar een lastige situatie wil kijken
drama driehoek – van slachtoffer naar regisseur
droom-model – wanneer er een keuze gemaakt moet worden
emotie diamant – ontdekken van je emotie en hoe er mee omgaan
kernkwadrant – in je kracht staan en de valkuil ontdekken
rangeer-model – wanneer je op zoek bent naar helpende gedachten
veranderingsmodel – bij gewenste gedragsverandering

Persoonlijke Kracht Coach  – Je KleurRijke Identiteit in Christus (meer) ontdekken en bevestigen om vreugdevol, vrij en vol zelfvertrouwen je positie in Gods Koninkrijk in te nemen. Met de PK-Methodiek wordt op krachtige wijze je bijzondere talenten zichtbaar gemaakt en ontwikkel je op inspirerende manier je unieke identiteit. Je wordt gezien en je mag er ten volle zijn! 
De Persoonlijke Kracht Methodiek meet, versterkt en maakt Persoonlijke Kracht kleurrijk zichtbaar.
Op weg naar jouw eigen unieke, leuke zelf!

> Ervaringen van cliënten