Mijn naam is Charlotte van den Berge (1967), getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Ik ben gelovig opgevoed en heb altijd vertrouwd op een goede God die over mij waakt. Op mijn 30ste ben ik erachter gekomen dat God een liefdevolle Vader is die betrokken wil zijn in mijn leven en mij met Zijn Geest wil leiden, onderwijzen en gebruiken in Zijn Koninkrijk.

Toen ik een relatie met de levende God ontdekte, begon God krachtig in mijn leven te werken. Ik ging door velerlei heiligingsprocessen, waarbij zonden onder ogen genomen moesten worden, wonden geheeld werden en bevrijding nodig was. Ik merkte dat God mij bijzondere inzichten en gaven gaf op het gebied van de psyche. Ik kreeg het verlangen om mij professioneel verder te bekwamen. De opleidingen van Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) en Evangelische Pastorale Studiecentrum (EPS) sloten daar goed bij aan. Ook ben ik al jaren betrokken bij het gebedswerk van Bonfire.

Inmiddels merk ik de vreugde die het mij brengt wanneer ik een ander mag helpen om situaties in hun leven en daarbij de veranderingen die mogelijk zijn helder te krijgen.

Mijn verlangen voor jou is dat Gods heiliging, heling en herstel ook in jou leven zichtbaar wordt, door problemen en duisternis aan het licht te brengen en Gods Licht en oplossing daarover te laten schijnen.