Aqua Lilium betekent waterlelie; deze naam is gekozen omdat de waterlelie zich opent voor het licht en zich sluit voor het duister. Dit is een mooi symbool voor mijn visie voor jou, als (uniek) mens. Je hebt het nodig je naar Gods Licht te keren en je af te keren van de duisternis. De wortels van de waterlelie hangen in het (levens-)water en de bloem zelf (jouw unieke ik) kan gedijen in modder (symbool voor de gevallen wereld).

Uniek omdat ieder mens uniek geschapen is. Uniek omdat God met ieder mens een unieke relatie en plan heeft. Uniek omdat mijn stijl uniek te noemen is. Naast Bijbelonderwijs, kijken hoe Gods Principes toepasbaar zijn in je leven, en o.a. christelijke hulpverlening, geef ik de Heilige Geest de ruimte om in te spreken in onze gesprekken. Profetisch Pastoraat noem ik dat. God kent jou het beste en weet waar je gaven en je pijnpunten liggen, je sterke punten en je zwakheden. Door op Zijn woorden van kennis te vertrouwen, kunnen er mooie doorbraken komen en processen van herstel versneld worden.

Door de kennis, opgedaan bij de opleidingen Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) en Evangelische Pastorale Studiecentrum (EPS), te combineren met het profetische inzicht dat God geeft, kan ik je helpen Gods Licht meer in je leven te laten schijnen. Mijn verlangen daarbij voor jou is dat je steeds meer in je bestemming komt en dat je groeit in het leren kennen van jezelf, zoals je bedoeld bent door God. Zo kun je beter jouw plek innemen in Zijn Koninkrijk. Dit alles tot eer van Hem.

Mocht je je aangesproken voelen of merk je angst, onzekerheid, onverwerkte trauma’s, psychische hindernissen of andere problemen in je leven, dan nodig ik je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Je kunt hiervoor mailen naar contact@aqualilium.nl.

Blessings, 

Charlotte