Jezus zegt: “Ik ben gekomen opdat jij leven zou hebben en dat je ervan zou kunnen genieten; een vol leven, in overvloed, tot overstromens toe” (Joh 10:10b vrije vertaling uit de Amplified Bible). In het woord pastoraat zit ‘pastor’, wat het Griekse woord voor ‘herder’ is. Pastoraat is dus ‘herderlijke, geestelijke zorg’ waarbij Jezus, de Goede Herder, dé inspiratiebron is. Een herder zorgt goed voor zijn schapen, hij geeft ze voedsel en drinken, hij houdt ze veilig en leidt ze naar rustige plekken; wanneer een schaap verwond is, verzorgt hij deze; wanneer een schaap verdwaald is, gaat hij naar hem op zoek.

In de Pastorale Praktijk Aqua Lilium wil ik je helpen om een leven te leiden, dat Jezus bedoeld heeft: een goed leven, vreugdevol en vrij. Daarbij wil ik als een ‘pastor’ met je meekijken in de problemen waar je in het leven tegenaan loopt; zingevingsvragen, emotionele problemen, identiteitsproblemen, geloofstwijfel of andere persoonlijke problemen. De Bijbel is hierbij de richtlijn. Al luisterend help ik je gedachten en gevoelens in kaart te brengen en zoek ik naar Bijbelse inzichten en principes die jou helpen om een verandering of acceptatie te brengen in de voor jou lastige omstandigheden of problemen.

Ik zal naast de Bijbel ook gebruik maken van de professionele kennis en vaardigheden die ik geleerd heb tijdens mijn opleidingen. Ook laat ik veel ruimte aan de Heilige Geest, met wie ik samenwerk tijdens de voorbereiding en de gesprekken zelf.

Zo gaan we gezamenlijk op weg naar heling, herstel en een goed en vol leven.

> Wanneer pastoraat?